Jobs

TH Bender arranges job opportunities for executives in almost all specialties and all areas of the USA. Whether senior management, interim positions or management jobs - we are looking for specialists in all fields. We are also happy to add interested parties to our executive database.

Ordförande/generaldirektör

Denna lista har gått ut.

Dela det här jobbet

Vårt unika värdeerbjudande

Varför behåller företag TH Bender?

Undvik suboptimala investeringar
Behåll långtidsanställda
Vakanser tillsatta på mindre än 90 dagar
Minskning av alternativkostnader
95 % framgång
Lägre personalomsättning
Befordringsfrekvens på 57 %
Högt kostnads- /nyttoförhållande
sv_SESV