Niet-uitvoerende bestuursleden en externe management consultants

Uw managementteam bepaalt het succes of het falen van uw organisatie op lange termijn. Met honderden succesvolle rekruteringen zijn wij een toonaangevende provider voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in het aanwerven van executives voor sleutelfuncties in Amerika.

Externe consultants

Projecten en transformatieprocessen kunnen sneller en beter worden geïmplementeerd dankzij specifieke kennis, afgestemd op middelgrote bedrijven actief in Amerika.

Niet-uitvoerend bestuurders

Ervaren experts met ruime ervaring met de relevante markten en bijhorende problemen en processen kunnen nieuwe perspectieven en kennis voor het bedrijf met zich meebrengen.

Ervaren experts met ruime ervaring met de relevante markten

Waarom consultants en executives rekruteren via TH Bender?

Wij helpen onze cliënten bij het vinden van de ideale personen om leiding te geven aan hun bedrijven. In plaats van het wiel opnieuw uit te vinden, staan wij bedrijven bij zodat ze kunnen leren van de ervaring van anderen. De adviesraden, raden van toezicht en consultants waarmee wij samenwerken worden stuk voor stuk gekenmerkt door hoge competentie, onafhankelijkheid en ethische oriëntatie.

Wilt u meer weten?

Wilt u een aanvraag indienen voor een specialist bedrijfsmanagement?

GEKWALIFICEERD STRATEGISCH EN OPERATIONEEL MANAGEMENTPERSONEEL BEPAALT VOOR EEN GROOT DEEL HET SUCCES OF FALEN BIJ AMERIKAANSE BEDRIJFSACTIVITEITEN

Niet-uitvoerende bestuurders bieden erg waardevolle inzichten

Management consultant

Door de alsmaar snellere innovatie, de groeiende marktcomplexiteit en de toenemende transparantie van marktpartijen wordt alsmaar meer verwacht van de raad van bestuur en hun adviseurs.

Niet-uitvoerende bestuurders en consultants zijn zeer waardevol: ze dienen bijvoorbeeld als multipliers voor de markt of dragen marktvereisten over aan het bedrijf.

TH Bender heeft reeds honderden Amerikaanse dochterondernemingen geholpen bij het invullen van executive functies bij internationale bedrijven. Wij zijn niet alleen gespecialiseerd in het uitvoerig uitzoeken van toppresteerders in een bepaalde industrie, maar weten bovendien interesse te wekken voor uw project.

APPLY NOW

Hebt u belangstelling voor een bestuurs- of adviserende functie?

Of wilt u als externe kracht het succes van een Amerikaanse dochteronderneming van een internationaal bedrijf ondersteunen?
Personeelsadvies
DE IDEALE KANDIDAAT

Vereisten

  • Uitgebreide ervaring in de Verenigde Staten en Canada

  • Verifieerbare staat van dienst

  • Sterke coaching- en mentorvaardigheden

  • Intellectuele nieuwsgierigheid
Would you like to hear more?

Contact us now

Sinds 16 jaar zijn wij de competente partner voor directies en aandeelhouders uit de DACH-regio en de rest van de wereld. Wij bieden u graag een vrijblijvend gesprek of een uitwisseling via e-mail aan om te bespreken of onze diensten geschikt zijn voor u.

Become one of our many satisfied customers

Identify potential board members or consultants

Do you need executive management rescources for your subsidiary? We will be happy to advise you without obligation and jointly determine whether our services are suitable for you - of course confidentiality and free of charge.

=
APPLY NOW

Want to become part of our talent pool?

Would you like to learn about available positions? Please drop us a note. We look forward to learning more about your interests.

Click or drag a file to this area to upload.
=
Onze unieke waardepropositie

Deze toegevoegde waarde wordt geleverd door externe bestuursleden en consultants

Uitbreiden van talentenpool
Het benutten van vergaarde kennis door de jaren heen
Specifieke Amerikaanse kennis en ideeën
Netwerkmogelijkheden
Het openen van deuren
voor besluitvormers en het aanboren van nieuwe bronnen
Het herkennen van de drijfveren van een bepaalde industrie
Nieuwe perspectieven
Hoge kosten-batenverhouding
nl_NLNL