Omvandlingen av den amerikanska arbetsmarknaden

Artikel av Tilman Bender för tidningen ExportManager: Artikeln ger en inblick i den positiva och negativa utvecklingen sedan Covid-pandemin och förklarar varför framför allt tyska företag har ett gott rykte bland de anställda i USA, vilket arbetsgivare kan utnyttja till sin fördel. Det är också viktigt att förstå vilka arbetsvillkor och förmåner som är en stor [...]

sv_SESV