Mediated positions

Ditt ledningsteam avgör din organisations hållbara framgång eller misslyckande. Med hundratals framgångsrika placeringar är vi en ledande leverantör för företag som är intresserade av att rekrytera chefer till nyckelpositioner i Amerika.
Past Performance is the best indicator of future success

EXAMPLES OF OUR RECRUITED POSITIONS

Vårt unika värdeerbjudande

Varför behåller företag TH Bender?

Undvik suboptimala investeringar
Behåll långtidsanställda
Vakanser tillsatta på mindre än 90 dagar
Minskning av alternativkostnader
95 % framgång
Lägre personalomsättning
Befordringsfrekvens på 57 %
Högt kostnads- /nyttoförhållande
sv_SESV