Mediated positions

Your management team determines your organization’s sustainable success or failure. With hundreds of successful placements, we are a leading provider for companies interested in recruiting executives for key positions in America.
Past Performance is the best indicator of future success

EXAMPLES OF OUR RECRUITED POSITIONS

Vårt unika värdeerbjudande

Varför behåller företag TH Bender?

Undvik suboptimala investeringar
Behåll långtidsanställda
Vakanser tillsatta på mindre än 90 dagar
Minskning av alternativkostnader
95 % framgång
Lägre personalomsättning
Befordringsfrekvens på 57 %
Högt kostnads- /nyttoförhållande