Chefsökning

Ditt ledningsteam avgör din organisations hållbara framgång eller misslyckande. Med hundratals framgångsrika placeringar är vi en ledande leverantör för företag som är intresserade av att rekrytera chefer till nyckelpositioner i Amerika.

Internationalitet finns i vårt DNA

Många av våra uppdrag har en stark internationell komponent som kräver en kulturell kompetens. Att hjälpa kunder att finna framgång över gränserna är det som vi är bäst på.

Rekryteringsproffs med domänexpertis i din bransch

Vårt team har genomfört hundratals sökningar på VP- och C-nivå – vår expertis är att fylla positioner som är affärskritiska för våra kundföretag

Ett erfaret team till hands

Vårt team har över 150 års samlad erfarenhet av sökning efter verkställande. Denna expertis i kombination med omfattande resurser och en praktisk mentalitet är din nyckel till fortsatt framgång.

VI HITTAR ENASTÅENDE KANDIDATER SOM KOMBINERAR INDUSTRI OCH FUNKTIONELL ERFARENHET MED INTERKULTURELL EXPERTIS

TH Bender: Sökning av chefer med en internationell twist

Executive sourcing är mångfacetterad och inkluderar rekrytering av platschefer som VD eller president, samt val av nyckelpersoner till den lokala ledningsgruppen. Det innefattar även etablering och expansion av helt nya team. Därvid använder vi externa krafter och närmar oss högt kvalificerade individer med mycket specifik erfarenhet och personlighetsprofil.

Intresserad att lära dig mera?

Vänligen kontakta oss!

VÅR KÄRNEXPERTIS ÄR TALANGIDENTIFIERING

Av högsta kvalitet anpassat talangförvärv

Att skaffa talang tar sig många uttryck – att välja ut styrelseledamöter, anställa en landschef som en VD eller president, skaffa avgörande talanger för specifika funktioner, hitta en interimschef för att ta sig an en tillfällig utmaning eller anställa ett komplett team. Din affärsstrategi dikterar hur talanger rekryteras; våra experter har decennier av erfarenhet av att fastställa det bästa tillvägagångssättet och implementera det för att passa dina behov och förväntningar.
Executive search

Styrelse (Executive & Non-Executive)

Den ökade innovationshastigheten, marknadens växande komplexitet och marknadsaktörernas transparens har höjt förväntningarna på styrelsen. Icke-verkställande chefer har mycket värdefulla resurser - till exempel fungerar de som multiplikatorer till marknaden eller överför marknadens krav till företaget.

Chef/ SEO

VD / President/ GM / Landschef

Valet av chef eller chef för ett filialkontor är ett av de viktigaste besluten som fattas av ett företags styrelse. Detta val avgör till stor del framgång eller misslyckande i Amerika.

Tysktalande Executive Search

Chefsökning

Vi har stöttat hundratals ledande medelstora företag med att identifiera, utvärdera och välja framtida ledare för sina utländska dotterbolag. Vi hittar flerspråkiga kandidater med betydande och relevant global erfarenhet, som besitter stark interkulturell kompetens och har relevant erfarenhet inom landet i vilken geografi som helst.
Executive Search USA

Organisk teambuilding och teamlyft

Ett väl inövat team för utveckling av nya marknader, introduktion av nya produkter och tjänster eller fullgörande av nya uppgifter (t.ex. inom tillverkningsområdet) är en förutsättning för entreprenöriell framgång. Vi sätter samman kompletta team snabbt och diskret.

Past Performance is the best indicator of future success

Mångsidighet och uppmärksamhet på detaljer är grunden för framgångsrika uppdrag inom många positioner och branscher. Här är några exempel:

  • Chief Executive Officer inom industrin Automotive Supplier
  • Head of Licensing inom industrin Semiconductor
  • Chief Executive Officer inom industrin Process Engineering
  • Chief Digital Transformation Officer inom industrin Lubricants
  • Chief Executive Officer inom industrin Electrical Consumer Goods
  • Chief Executive Officer inom industrin Cutting Tables
  • Chief Executive Officer inom industrin Power Electronics
Karriär USA
Executive Search USA
Would you like to hear more?

Contact us now

We have been a competent partner for board members, executives and shareholders since 2006. We are happy to offer you a no-obligation consultation or email to discuss if our services are suitable for you.
Become one of our many satisfied customers

Evaluate an executive search by TH Bender now

Are you looking for a manager for your subsidiary? We will be happy to advise you without obligation and together we will determine whether our services are suitable for you. Our conversation will of course be treated confidentially and free of charge.

=
APPLY NOW

Want to become part of our talent pool?

Would you like to support an international company in the American market with your expertise? TH Bender is constantly looking for competent managers for the US market in all industries. If you are interested, we look forward to receiving your unsolicited application.

Click or drag a file to this area to upload.
=
Vårt unika värdeerbjudande

Varför behåller företag TH Bender?

Undvik suboptimala investeringar
Behåll långtidsanställda
Vakanser tillsatta på mindre än 90 dagar
Minskning av alternativkostnader
95 % framgång
Lägre personalomsättning
Befordringsfrekvens på 57 %
Högt kostnads- /nyttoförhållande
sv_SESV