Vitböcker, checklistor och broschyrer

I det här avsnittet erbjuder vi dig exklusiv tillgång till en omfattande samling av vitböcker, artiklar och våra företagsbroschyrer.

WHITEPAPER: Rekommendationsguide för urval av och samarbete med utländska rekryterare

Affärsframgångar genom starka utländska filialer

Att hitta kvalificerade och motiverade medarbetare är avgörande för chefers framgång. Men att välja en pålitlig rekryteringskonsult som har marknadskunskap och övertygande meriter kan vara en stor utmaning som fortsätter att växa över nationsgränserna. Med begränsade resurser på arbetsmarknaden är det ännu viktigare att förlita sig på experter. Kompetenta HR-konsulter hjälper inte bara företag att rekrytera, utan också att uppnå sina affärsmål på ett effektivt sätt och i rätt tid.

Följande ämnen behandlas i detta white paper:

Rekryteringskonsulter med marknadskännedom och expertis behövs också utomlands - men dessutom måste dessa konsulter ha en god förståelse för den internationella affärsverksamhetens särdrag och kunna identifiera kandidater med en affinitet för medelstora företag och ett entreprenörstänkande. Dessutom måste de på ett trovärdigt och seriöst sätt kunna representera kunden, som ofta är okänd utomlands, och fungera som dess varumärkesambassadör.

FÖRETAGSBROSCHYR: Toppchefer till ert nordamerikanska dotterbolag

Vi gör rekrytering av av chefer till en fråga för cheferna

Framgången för ditt företag med en filial i USA eller Kanada står och faller med de rätta cheferna. Men hur hittar man på den enorma nordamerikanska marknaden rätt kandidater som inte bara har de nödvändiga kvalifikationerna utan också kan bygga den kulturella bron mellan det tysktalande Europa och Nordamerika?

Du kan se fram emot följande ämnen:

Fyll i formuläret och skicka det till

Beställ vitbok och bildbroschyr nu

sv_SESV